BBC- le­gen­de død

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Den ir­ske ra­dio- og tv- vært Sir Mi­cha­el Te­ren­ce ’ Ter­ry’ Wo­gan er død i en al­der af 77 år ef­ter kort tids syg­dom.

Wo­gan var si­den slut­nin­gen af 1960er­ne en af de mest frem­træ­den­de me­di­e­per­son­lig­he­der i Stor­bri­tan­ni­en og ef­ter­hån­den en slags in­sti­tu­tion i sig selv:

» Jeg hør­te ham i ra­dio­en og så ham på tv, da jeg vok­se­de op. Hans char­me og hu­mor fik mig al­tid til at smi­le, « si­ger pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­meron.

I Dan­mark gjor­de Ter­ry Wo­gan sig be­mær­ket, da han i 2001 kald­te de to dan­ske Eu­ro­vi­sion- vær­ter Na­ta­sja Cro­ne og Sø­ren Pil­mark for ’ dok­tor død og tand­fe­en’ på grund af bl. a. det rim­fyld­te ma­nuskript. Wo­gan kom­men­te­re­de Det In­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix for BBC fra 1971 til 2008.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.