Ci­ta­tet

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Mor­ten Øster­gaard ( R) Der er brug for et mar­kant og hur­tigt kurs­skift e, hvor So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og Ven­stre må sad­le om. Det er ty de­ligt, at skil­le­linj­en ik­ke læn­ge­re er høj­re og ven­stre, men sym­bol­po­li­tik over­for re­a­lis­me. Jeg kan ik­ke ken­de mit land i den po­li­tik, der fø­res nu

Par­ti­for­mand. Til Berlingske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.