Spø­gel­ses­bi­list vil­le ba­re hjæl­pe

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Bi­li­ster på mo­tor­vej­en nord for Aar­hus blev søn­dag af­ten ud­sat for fa­re, da en ung bi­list sat­te sig for at hjæl­pe en kam­me­rat med mo­tor­stop. Man­den blev spø­gel­ses­bi­list, da han kør­te mod nord i mo­tor­ve­jens syd­gå­en­de spor, op­ly­ser Østjyl­lands Po­li­ti. In­gen kom no­get til.

» En pa­trul­je fik kon­takt med ham i nødspo­ret, « for­tæl­ler vagt­chef Per Ben­ne­kov.

I mod­sæt­ning til de fle­ste spø­gel­ses­bi­li­ster vid­ste den 20- åri­ge mand ud­mær­ket, at han kør­te di­rek­te imod tra­fik­ken på mo­tor­vej­en. Der var ta­le om en be­vidst hand­ling:

» Han vil­le gi­ve en kam­me­rat start­hjælp og vil­le hol­de kø­ler mod kø­ler, og der­for kør­te han mod kør­sels­ret­nin­gen, « si­ger po­li­tiets vagt­chef om sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.