Stress

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

» Forsk­ning pe­ger på, at so­ci­al og psy­ko­lo­gisk usik­ker­hed i det mo­der­ne sam­fund er nog­le af de me­ka­nis­mer, der lig­ger bag fed­me. Men­ne­sket har al­tid væ­ret ud­sat for stress. Men for tid­li­ge­re ge­ne­ra­tio­ner var stres­sen af­sted­kom­met af vir­ke­li­ge trus­ler, der kom og gik igen. Så­dan gør du: I dag er man­ge på­vir­ket af en kro­nisk stress, som oft e er selv­skabt. Der er så me­get, man nø­digt vil gå glip af. Man­ge sy­nes at mang­le ev­nen el­ler vilj­en til at fo­re­ta­ge pri­o­ri­te­rin­ger og fra­valg. Hvor er frik­var­te­ret i dag­lig­da­gen til blot at væ­re stil­le, glad og tak­nem­me­lig og hvi­le i sig selv? Sørg for at pri­o­ri­te­re, væl­ge fra og læg stil­le stun­der ind i dit liv. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.