An­ti­bi­o­ti­ka

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

» An­ti­bi­o­ti­ka­for­bru­get er eks­plo­de­ret. Børn, der har få­et an­ti­bi­o­ti­ka i det før­ste hal­ve le­ve­år, har en stør­re ri­si­ko for at ud­vik­le fed­me se­ne­re i li­vet. Det sam­me gæl­der børn født af mødre, som får an­ti­bi­o­ti­ka un­der svan­ger­ska­bet. An­ti­bi­o­ti­ka slår bå­de de dår­li­ge bak­te­ri­er ihjel, der for­år­sa­ger in­fek­tion, men og­så en mas­se af de go­de bak­te­ri­er i tar­me­ne. Når tarm­bak­te­ri­er mi­ster de­res mang­fol­dig­hed, ved vi fra for­søg med mus, at det kan fø­re til fed­me. Så­dan gør du: An­ti­bi­o­ti­ka er nog­le af de al­ler­vig­tig­ste læ­ge­mid­ler, vi har. Men de skal bru­ges med om­tan­ke og kun, når det er nød­ven­digt. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.