Foru­re­ning

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

» Det mo­der­ne sam­fund er desvær­re og­så lig med foru­re­ning. Der er foru­re­ning i luft en, i van­det, i kos­me­tik og i ma­den. Det ry­ger gen­nem lun­ger­ne, tar­me­ne, hu­den og li­ge ind i blo­det. Vi er ud­sat for en mas­siv ke­mi­ka­lie­foru­re­ning. Så­dan gør du: Vi ved fra dy­re­for­søg, at ke­mi­ka­li­er kan på­vir­ke vo­res ener­giom­sæt­ning med ri­si­ko for at ud­vik­le fed­me. Der­for skal man så vidt mu­ligt und­gå for man­ge ke­mi­ka­li­er og til­sæt­nings­stoff er i de ting, vi om­gi­ver os med el­ler ind­ta­ger. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.