’ Bed­rag’ bli­ver bed­re og bed­re

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

AN­MEL­DEL­SE

TV- SE­RIE ’ Bed­rag’ 6: 10 Dra­ma ***** *

bå­de bag­mand­spo­li­ti og små­for­bry­de­re ban­ker på bag­dø­ren. Eks- bilty­ven Ni­cky må ind­se, at han ik­ke er halvt så sej, som han selv går rundt og tror. Clau­dia be­gyn­der for al­vor at tviv­le på sin nye ar­bejds­gi­ver ( Kaas), der foræ­rer hen­de ak­tier til en frem­ti­dig vær­di af ti mil­li­o­ner. Og selv Ener­gre­ens mor­de­ri­ske sven­ske hånd­lan­ger ( Cla­es Ljung­mark – ’ Bed­rag’s svar på X Fi­les’ ’ Man­den med ci­ga­ret­ten’) ryster på hån­den, da han for­sø­ger at nak­ke Ni­cky, der af­pres­ser Ener­gre­en.

Så­le­des er kort­hu­set ved at væl­te for ad­skil­li­ge af de ka­rak­te­rer, som se­ri­ens ska­ber Jep­pe Gjer­vig Gram på ge­ni­al vis har gjort bå­de fra­stø­de­n­de og sært sym­pa­ti­ske.

Og tak­ket væ­re in­struk­tør Jan­nik Jo­han­sens fi ne over­blik og sik­re for­tæl­le­tek­nik fun­ge­re­de af­snit­tets dob­bel­te clif­fh an­ger helt eft er hen­sig­ten: Clau­di­as nye kæ­re­ste To­bi­as er bag­mand­spo­li­tiets mysti­ske kil­de, og hen­des lil­le søn Bartram så San­ders sven­ske ven, da han kør­te sa­gens må­ske vig­tig­ste vid­ne ned.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.