Kurs med ky­sten

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Det 164 me­ter lan­ge fragtskib Mo­dern Express dri­ver rundt i At­lan­ter­ha­vet med en ge­val­dig slag­si­de. Ski­bet har kurs mod den fran­ske kyst, og hvis det fort­sæt­ter, ram­mer det ky­sten ved Arca­chon i af­ten el­ler i mor­gen. Ski­bet er la­stet med 3.600 ton træ og var på vej fra Ga­bon i Afri­ka til Frank­rig. Mo­dern Express har væ­ret i drift, si­den be­sæt­nin­gen blev evaku­e­ret i sid­ste uge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.