Fan­get på ban­ke

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

En tysk kvin­de blev lør­dag af­ten over­ra­sket af højvan­de og måt­te red­des i land fra en sand­ban­ke på ve­st­si­den af Rø­mø. Det op­ly­ser For­sva­rets Ope­ra­tions­cen­ter. DMI hav­de vars­let for­hø­jet vand­stand i Va­de­ha­vet, men kvin­den vo­ve­de sig al­li­ge­vel ud at gå tur for at luf­te si­ne to hunde. Her blev hun fan­get på en sand­ban­ke og hav­de plud­se­lig vand til al­le si­der. Hel­dig­vis hav­de kvin­den en mo­bil­te­le­fon på sig med gps, så hun kun­ne op­gi­ve sin nøj­ag­ti­ge po­si­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.