FÆ­NO­MEN PÅ

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - JAG­TER LE­GEN­DE- STA­TUS VM- STIL­LING RE­KORD­J­AGT

DER MANG­LER IN­DEN

sæ­so­n­af­slut­nin­gen i marts at bli­ve af­vik­let tre Wor­ld Cup- løb i sla­lom. Det nor­ske ski­fæ­no­men Hen­rik Kri­stof­fer­sen har indtil vi­de­re vun­det seks af syv løb. Én sejr me­re og han tan­ge­rer den re­kord, som dis­se tre le­gen­der de­ler med syv tri­um­fer in­den­for sam­me sæ­son:

IN­GE­MAR STEN­MARK

født 18. marts 1956 i Jo­esjö, Sve­ri­ge Vandt i kar­ri­e­ren to OL- og tre VM- guld­me­dal­jer. Her­u­d­over blev det til 86 sej­re i Wor­ld Cup’en.

AL­BER­TO TOMBA

født 19 De­cem­ber 1966 i San La­zza­ro di Sa­ve­na, Ita­li­en Vandt i kar­ri­e­ren tre OL- og to VM- guld­me­dal­jer. Her­u­d­over blev det til 50 sej­re i Wor­ld Cup’en.

MARC GIRARDELLI

født 18 juli 1963 i Lu­ste­nau, Østrig Vandt i kar­ri­e­ren fi­re VMguld- og to OL- seøv­me­dal­jer. Her­u­d­over blev det til 46 sej­re i Wor­ld Cup’en.

WOR­LD CUP- STIL­LIN­GEN

i sla­lom ef­ter de før­ste 7 af i alt 10 af­de­lin­ger

1. HEN­RIK KRI­STOF­FER­SEN,

Nor­ge 680 po­int

2. MAR­CEL HIRS­CHER,

Østrig 500 po­int

3. ALE­XAN­DER KHOROSHILOV,

Rusland 234 po­int

4. FRITS DOPFER,

Tys­kland 224 po­int

5. FE­LIX NEUREUTHER,

Tys­kland 223 po­int Nav­net er her­ligt dansk- klin­gen­de. Men lad os én gang for al­le slå fast: Det nye in­ter­na­tio­na­le skis­port­fæ­no­men, Hen­rik Kri­stof­fer­sen, er født og op­vok­set i den nor­ske by Lø­renskog. Det vil­le el­lers ik­ke ha­ve væ­ret dår­ligt, hvis han hav­de væ­ret dan­sker. Så kun­ne vi midt i den let­te­re de­pres­si­ve sindstil­stand, der vis­se ste­der er frem­her­sken­de ef­ter ned­t­u­ren ved mæn­de­nes hånd­bold- EM,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.