DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen har gen­nem kar­ri­e­ren skul­let bru­ge 247 spil­le­mi­nut­ter på at sco­re sit før­ste mål eft er at væ­re star­tet på et nyt hold.

Skal man tro Nor­di­cBet, be­hø­ver fans af De Hvi­de dog ik­ke fryg­te et lig­nen­de sce­na­rio i AGF. Book­ma­ke­ren for­ven­ter, at Dun­can mak­si­malt skal bru­ge 300 mi­nut­ter på at få hul på bylden, idet det blot gi­ver odds 2,40, at hans før­ste mål fal­der imel­lem det 101. og 300. mi­nut på ba­nen for AGF.

» For­vent­nin­ger­ne er al­tid hø­je i AGF, men når det gæl­der Dun­can, så de­ler vi fak­tisk op­ti­mis­men. Træ­ne­ren ken­der ham, fan­se­ne ken­der ham, og han ken­der klub­ben og det pres, som føl­ger med. AGF har des­u­den vist, at hol­det kan ska­be mas­ser af chan­cer. De har blot mang­let kynismen for­an mål « , ly­der ana­ly­sen fra Nor­di­cBets od­ds­sæt­ter Ton­ni Munk Jensen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.