1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PSV- re­ser­ver­ne har væ­ret fl yven­de si­den nytår. Al­le tre kam­pe er vun­det, og spe­ci­elt im­po­ne­ren­de var det, at man se­ne­st slog top­hol­det Ven­lo VV på frem­med græs. Trup­pen er helt fri for ska­der og ka­ran­tæ­ner, og kan til­med bli­ve for­stær­ket med spil­le­re fra første­hol­det. Her gæl­der det et RKC- hold, som er blandt ræk­kens rin­ge­ste mand­ska­ber. De har en del tvivls­om­me spil­le­re til kam­pen, og på frem­med græs har man væ­ret elen­di­ge med nul sej­re og blot seks scor­in­ger i de før­ste 10 ude­kam­pe. På en ty nd dag lig­ner Jong PSV et sik­kert hol­de­punkt.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.