’ Mund­kurv hø­rer hjem­me i t

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

SMÆK­KE­DE MED DØ­REN Den tid­li­ge­re DF- lo­kal­for­mand i Ny­borg, Jens Hald, har meldt sig ud af par­ti­et. Han vil ik­ke fin­de sig i, at DFs top­le­del­se kan gi­ve ham og an­dre util­fred­se par­ti­med­lem­mer mund­kurv på. Jens Hald kom gru­e­lig galt af­sted, da han i be­gyn­del­sen af ja­nu­ar fik skre­vet en op­for­dring på Fa­ce­book til at klip­pe hå­ret af Ven­lig­bo­er­ne for lands­ska­de­lig virk­som­hed. Han for­kla­re­de, at der var ta­le om en fejl. Det skul­le ik­ke ha­ve væ­ret en op­for­dring, men et spørgs­mål i for­læn- gel­se af den spi­ren­de selv­tægt mod asylan­sø­ge­re, som han var vid­ne til i Ny­borg.

Først fik han en ad­var­sel fra par­ti­et og blev bedt om at hol­de en so­ber to­ne frem­over. Men knapt et døgn se­ne­re blev han rin­get op af par­ti­se­kre­tær, Poul Lind­holm, der vil­le ha­ve ham til at træk­ke sig som for­mand.

» Jeg fik et til­bud, jeg ik­ke kun­ne sig nej til. Jeg hav­de for­kla­ret mig og selv gjort op­mærk­som på min fejl. De gav mig, re­sten af be­sty­rel­sen og samt­li­ge lo­kal­for­mænd på Fyn mund­kurv på i sa­gen. Men jeg er ik­ke med­lem af et par­ti for at væ­re en dik­ken­de lam­me­ha­le. Jeg vil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.