Kaas hol­der pau­se med fa­mi­li­en

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Der er fuld fart på kar­ri­e­ren for Ni­ko­laj Lie Kaas, som i øje­blik­ket kan ses hver søn­dag i DRs dra­ma­se­rie ’ Bed­rag’. Men nu har den trav­le sku­e­spil­ler brug for en pau­se.

» Alt lig­ger stil­le her i be­gyn­del­sen af 2016. For før­ste gang har jeg en fuld­stæn­dig åben kalender. Det er me­get be­fri­en­de. Det er et fedt sted at væ­re, men og­så no­get, man skal læ­re. At gi­ve slip, « for­tæl­ler den 42- åri­ge sku­e­spil­ler til Bil­led- Bla­det.

Kaas er gift med sty­list An­ne Lang­kil­de, og sam­men har de bør­ne­ne Est­her og Ger­da, som nu kan se me­re til de­res eft er­trag­te­de far.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.