Cam­re dømt for ra­cis­me i lands­ret

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Det var ra­cis­me og der­med i strid med loven, da det tid­li­ge­re med­lem af Fol­ke­tin­get og EU- Par­la­men­tet Mo­gens Cam­re i 2014 sam­men­lig­ne­de mus­li­mer med na­zi­ster på Twit­ter. Det af­gjor­de Østre Lands­ret man­dag i en an­kesag, hvor ud­ta­lel­ser, som po­li­ti­ke­ren hav­de frem­sat om mus­li­mer på Twit­ter, blev ka­rak­te­ri­se­ret som ’ for­hå­nen­de og tru­en­de over for en be­folk­nings­grup­pe’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.