Smed be­ton­fl ise mod bil fra bro

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Po­li­ti­et kal­der det et mira­kel, at en fa­mi­lie på fi re slap uden al­vor­li­ge­re ska­der, eft er ukend­te per­so­ner, søn­dag aft en, ka­ste­de en 30 ki­lo tung be­ton­fl ise ud fra en bro og ned over den fyn­s­ke mo­tor­vej.

Fli­sen bra­ge­de li­ge ned i ta­get på bi­len, som fa­mi­li­en på fi re net­op kom kø­ren­de i med ret­ning mod Jyl­land.

Mens fa­ren og par­rets to børn slap uden fy­si­ske skram­mer, på­drog moren sig ska­der i ho­ve­d­et. Hun er dog uden for livs­fa­re.

Yder­li­ge­re fi re bi­ler kør­te eft er­føl­gen­de galt, for­di de brem­se­de hårdt op. In­gen i dis­se kø­re­tø­jer kom iføl­ge po­li­ti­et til ska­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.