Ci­ta­tet

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Ma­rie Krarup Det er no­get pjat og en falsk sam­men­hæng. Vi skal be­hand­le ele­ver­ne ens, uan­set et­ni­ci­tet. Hvor­for skal det væ­re en ka­ta­stro­fe, at man ik­ke kan kom­me i gym­na­si­et. Der vil jo væ­re an­dre mu­lig­he­der

Gym­na­sie­ord­fø­rer ( DF) til Po­li­ti­ken

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.