Bril­lant Stau­ning ta­ger keg­ler

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

TV- AN­MEL­DEL­SE

Ba­de­ho­tel­let, af­snit 5: 7 DRA­MA

der skal bli­ve slå­et sløj­fe på al­le de skøn­ne , lø­se en­der.

Så­le­des er fo­rel­skel­sen imel­lem ar­ki­tek­ten Max ( An­ders Juul) og den snart nyskil­te Gre­vin­de Aman­da ( Ama­lie Dol­lerup) sta­dig ty­de­lig. Men gre­vens en­ke­mor vil gø­re hva­dsom­helst for at spo­le­re den aft ale, som Aman­da har ind­gå­et med sin ho­mo­seksu­el­le æg­te­mand Grev Dit­mar ( Mads Wil­le). For stu­epi­gen Fie ( Rosa­lin­de Myn­s­ter) lysner det, mens for­hol­det til den livs­gla­de trom­pe­tist/ tand­læ­ge Jes­per ( Jens Sæt­ter- Las­sen) blom­strer. En tos­set sæ­be­o­pe­ra An­der­le­des sort ser det ud for den selvg­la­de sku­e­spil­ler Edward Wey­se ( Jens Ja­cob Ty­ch­sen), der fryg­ter, at hans egen løs­slup­ne livs­stil en­de­lig har øde­lagt kar­ri­e­ren. Og mindst li­ge­så nervøs er Fru Au­er­land ( An­ne Lou­i­se Has­sing), der fryg­ter, at man­den ( Pe­ter Hes­se Over­gaard) en­de­lig har fun­det ud ad, at trus­se­ty­evn Wey­se i vir­ke­lig­he­den er far til søn­nen Si­ve­rin.

Det ly­der må­ske alt­sam­men som en blan­ding af en tos­set sæ­be­o­pe­ra og et vild­fa­rent Hol­berg- styk­ke. Og det er præ­cis, hvad ’ Ba­de­ho­tel­let’ er. Og det er selv­føl­ge­lig og­så der­for, at æg­te­par­ret Hanne Lund­blad og Stig Thors­bo­es se­rie er så po­pu­lær - og vel­lyk­ket.

Ram­met ind af den dan­mark­hi­sto­rie, vi al­le de­ler, ser­ve­res klas­si­ske in­tri­ger nem­lig på stri­be.

Og de bli­ver vakt til li­ve af en stri­be af vo­res al­ler­bed­ste sku­e­spil­le­re, der uden und­ta­gel­se bril­le­rer og ty­de­lig­vis ny­der de­res sol­be­skin­ne­de rol­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.