Chokeret over stjer­ne­koks død

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

set døds­fald af den­ne slags før.

Der er et kæm­pe pres i køk­ke­net men og­så i kok­ke­nes fa­mi­li­er, hvor ti­den sam­men er knap.

Vi kok­ke tror jo nog­le gan­ge, vi er ro­ck­stjer­ner. Men vi er og­så skrø­be­li­ge og tæn­ker kon­stant på, om det er godt nok, det vi le­ve­rer. « Lidt over­set Benoit Vi­o­li­er var en af pio­ne­rer­ne in­den­for for ny fransk koge­kunst men blev må­ske en smu­le over­set i off ent­lig­he­den på grund af de man­ge fremad­stormen­de yn­gre kok­ke, for­kla­rer Claus Holm, der me­ner,

SO­LEN I DAG

MÅ­NEN I DAG

det er en af de helt sto­re in­den­for fa­get, der er gå­et bort.

» Han kun­ne sit hånd­værk og var en ildsjæl. Hver gang vi i kok­ke­bran­chen mi­ster et fyrtårn som ham, mi­ster vi no­get på det ga­stro­no­mi­ske ver­dens­kort, « si­ger Claus Holm til BT. LØS­NIN­GER TIL op­ga­ver si­de 26: 9, 46, 273

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.