Dansk min­dre­tal vil og­så ha­ve fl ag­dag

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Det ty­ske min­dre­tal i Syds­lesvig fø­ler sig for­bi­gå­et, når stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) ta­ler om at vil­le mar­ke­re den færø­ske fl ag­dag og den grøn­land­ske na­tio­nal­dag. Det si­ger Kim An­der­sen ( V), for­mand for Syds­lesvi­g­ud­val­get . Kim An­der­sens bud på en fl ag­dag for min­dre­tal­let i Syds­lesvig er 14. marts.

Syds­les­vist for­e­ning fo­re­slår, at at der bli­ver fl aget med et dan­ne­brogs­fl ag, hvor­på de to slesvig­ske lø­ver er bro­de­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.