Re­vo­lu­tio­nens b Pep Gu­ar­di­o­las an­sæt­tel­se i Man­che­ster Ci­ty kan bli­ve be­gyn­del­sen på en lil­le re­vo­lu­tion i top­pen af en­gelsk fod­bold

BT - - TRANSFERDEADLINE -

Maj 2008 Eft er et år som træ­ner for FC Bar­ce­lo­nas B- hold afl øser Jo­sep Gu­ar­di­o­la Frank Ri­j­kaard som træ­ner for stor­klub­bens bed­ste mand­skab. Maj 2009 Gu­ar­di­o­la bli­ver den yng­ste træ­ner no­gen­sin­de, der vin­der Cham­pions Le­ague. Det sker i hans før­ste sæ­son som Bar­ce­lo­na- træ­ner. I sam­me moment vin­der den tid­li­ge­re spil­ler i klub­ben bå­de den span­ske po­kal­tur­ne­ring og det span­ske mester­skab. Maj 2010 End­nu en­gang vin­der Gu­ar­di­o­la det span­ske mester­skab. I Cham­pions Le­ague ry­ger han til gen­gæld ud til vis José Mourin­ho og hans In­ter- mand­skab.

Maj 2011

TIRS­DAG 2. FE­BRU­AR 2016 April 2012 Gu­ar­di­o­la træ­der til­ba­ge som træ­ner for Bar­ce­lo­na eft er en sæ­son, hvor det span­ske mester­skab ta­bes til Re­al Madrid. Hel­ler ik­ke i Eu­ro­pa fi nder hans hold me­lo­di­en. Op­si­gel­sen er imid­ler­tid hans eget valg. Træ­ne­ren er træt og vil ta­ge et sab­batår.

Ja­nu­ar 2013

Gu­ar­di­o­la krav­ler til­ba­ge på den eu­ro­pæ­i­ske top, da han for an­den gang vin­der Cham­pions Le­ague med FC Bar­ce­lo­na. Sam­ti­dig hen­ter han det tred­je span­ske mester­skab på stri­be. Gu­ar­di­o­la off ent­lig­gø­res som ny træ­ner i Bayern Mün­chen. Spa­ni­e­ren har og­så ført sam­ta­ler med blandt an­dre Man­che­ster Ci­ty , men væl­ger ud­for­drin­ger­ne i det syd­li­ge Tys­kland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.