DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EM i her­re­hånd­bold slut­te­de skuff en­de for Dan­mark med en sjet­te­plads, hvil­ket der­med ik­ke op­fyld­te den dan­ske mål­sæt­ning om mini­mum en fj er­de­plads.

Men trods den ke­de­li­ge sor­tie fra mester­ska­ber­ne i Po­len, tror Dan­ske Spil, at det vil lyk­kes de dan­ske hånd­bold­her­rer at kom­ne til OL i Rio de Ja­neiro via kva­li­fi ka­tions­tur­ne­rin­gen i april, hvor man skal op i mod Nor­ge, Kro­a­tien og Ba­hrain.

Så­le­des gi­ver man blot odds 1,22 på en dansk OL- plads, mens der er 3,75 på, at det kik­ser for Dan­mark.

» Nor­ge over­ra­ske­de alt og al­le til EM, men Dan­mark bør sta­dig væ­re en klas­se bed­re end vo­res nor­di­ske na­bo­er. Skul­le det kik­se for Dan­mark at be­sej­re Nor­ge har vi sta­dig mu­lig­hed for at kva­li­fi ce­re os ved at slå Kro­a­tien, « si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.