1,63

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Crystal Pa­la­ce er gå­et i stå i liga­en og har der­for ik­ke ret me­get an­det end FA Cup at sat­se på i den­ne sæ­son. Der­for valg­te ma­na­ger Alan Par­dew at stil­le i ab­so­lut stær­ke­ste op­stil­ling, hvil­ket gav en sejr lør­dag, men og­så en ska­de til vig­ti­ge Yo­han Ca­baye, så han ik­ke er med i den­ne kamp, li­ge­som Con­nor Wi­ck­ham er ude med ka­ran­tæ­ne. Bour­ne­mouth der­i­mod hvi­le­de en del spil­le­re i de­res sejr i Port­s­mouth, så de kom­mer med no­get me­re fri­ske ben, og har blot tabt én af de se­ne­ste seks ude­kam­pe, og det var til Ar­se­nal. God­kendt pris på X2.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.