2,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sæ­so­nen er re­elt set slut for Her­lev, og spe­ci­elt hol­dets off en­siv har eft er kap­ta­jn Vi­ctor Ba­ck­mans af­gang ik­ke ni­veau til Me­tal­liga­en. Si­den han stop­pe­de, har man da og­så blot sco­ret to gan­ge i fi re kam­pe, og det er svært at se, at det skal gå så for­fær­de­ligt me­get bed­re i aft en. Es­b­jerg så stær­ke ud de­fen­sivt i de to kam­pe mod Her­ning, og har en re­el chan­ce for at hen­te de to top­hold, så det vil over­ra­ske, hvis de ta­ger let på den­ne kamp. I fi re ind­byr­des op­gør mod Es­b­jerg har Her­lev blot sco­ret to gan­ge, så fi nt odds på, at Her­lev maks. sco­rer én gang.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.