1,92

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det lig­ner ik­ke man­ge mål i aft enens kamp på Mo­li­neux. Wol­ver­hamp­ton er hårdt ramt off en­sivt eft er sal­get af top­sco­rer Be­nik Afo­be og eft er­føl­gen­de ska­der til Jor­dan Gra­ham og Mi­cha­el Zyro, og ene­ste nyind­køb off en­sivt Joe Ma­son er ik­ke li­ge­frem no­gen må­l­ma­ski­ne. Til gen­gæld er de­fen­si­ven sty rket med Mi­ke Wil­li­am­sons an­komst, og de skal her op imod et Bolt­on- hold, som næp­pe kom­mer til Mo­li­neux for at un­der­hol­de. Off en­sivt er de og­så svæk­ke­de af en ska­de til Zach Clough, mens Sho­la Ameo­bi ik­ke læn­ge­re er i klub­ben.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.