Dømt for falsk fl ygt­nin­ge­hjælp

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

’ Jeg har og­så plads til en fl ygt­ning’, lød ap­pel­len fra en mand på Fa­ce­book sid­ste som­mer. Han bad om do­na­tio­ner til fl ygt­nin­gebørn. Men der var in­gen go­de hen­sig­ter med op­sla­get. I ste­det prop­pe­de den 29- åri­ge mand de ind­sam­le­de pen­ge i eg­ne lom­mer, op­ly­ser Nord­s­jæl­lands Po­li­ti.

I en dom tirs­dag er man­den ble­vet idømt be­tin­get fængsel i 60 da­ge, li­ge­som han må be­ta­le en bø­de på 8.000 kro­ner. Præ­cis det be­løb, han nå­e­de at sam­le sam­men via Mo­bilePay.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.