Gu­ar­di­o­la gør Ci­ty til guld­fa­vo­rit

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Så blev det klart, at Pep Gu­ar­di­o­la i den kom­men­de sæ­son skal væ­re ma­na­ger i Man­che­ster Ci­ty .

Skal man tro book­ma­ker­ne, så kom­mer det æg­te­skab til at bli­ve en suc­ces. I hvert fald er de før­ste book­ma­ke­re al­le­re­de ude med vin­dero­d­ds på 16/ 17- sæ­so­nen, og her står Man. Ci­ty som den sto­re guld­fa­vo­rit i odds 2,37 hos Bet365, mens Dan­ske Spil er på ba­nen med 2,50 på Ci­ty - guld.

» Med til­gan­gen af Pep, vur­de­rer Dan­ske Spil, at Man C’s chan­cer for suc­ces er ste­get be­ty de­ligt. En mand med det CV bør hi­ve po­ka­ler til de ly­se­blå i den­ne kom­men­de sæ­son, og vi vur­de­rer al­le­re­de før den in­de­væ­ren­de sæ­son er slut, at Ci­ty er guld­fa­vo­rit­ter, « si­ger Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Sel­ska­bet gi­ver i øv­rigt 80 gan­ge pen­ge­ne på, at Man. Ci­ty går ube­sej­ret igen­nem den kom­men­de sæ­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.