1,44

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Kam­pe­ne kom­mer tæt for ti­den for Bar­ce­lo­na, og må­ske der­for er hol­dets el­lers så fryg­te­de off en­siv ik­ke helt så vel­kø­ren­de som nor­malt. Her gæl­der det po­kal­se­mi­fi na­le med re­tur­kamp, hvor Bar­ce­lo­na nok vil væ­re ek­stra op­mærk­som­me på ik­ke at få et mål imod. Va­len­cia spil­le­de egent­lig gan­ske godt imod Gi­jon, men brænd­te fl ere sto­re chan­cer, og det har væ­ret hol­dets pro­blem un­der Gary Ne­vil­le - man sco­rer ik­ke nok og sav­ner den ska­de­de top­sco­rer Pa­co. Der­for vir­ker det som et gan­ske so­lidt spil, at der mak­si­malt fal­der fi re mål i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.