2,33

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ever­ton har haft et hårdt pro­gram med se­mi­fi na­le i Ca­pi­tal One Cup og se­ne­st FA Cup søn­dag, hvor fl ere stam­spil­le­re var i ak­tion, og har indtil vi­de­re vist sig som et hold, man ik­ke skal sto­le på som fa­vo­rit­ter på eget græs. Newcast­le har og­så skuff et i den­ne sæ­son, men har hen­tet fl ere spæn­den­de nav­ne til og skul­le end­da kun­ne bå­de Ja­ck Col­ba­ck og Paul Dum­mett til­ba­ge fra ska­der. Newcast­le har kun­ne la­de op til den­ne kamp i ro og mag, da man er ude af beg­ge po­kal­tur­ne­rin­ger, og der­for er det svært at se, at der ik­ke er vær­di på gæ­ster­ne.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.