2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Over­ra­sken­de højt odds på tre mål el­ler me­re i den­ne kamp. Bo­log­na har væ­ret gan­ske off en­si­ve un­der Ro­ber­to Do­na­do­ni og snit­tet næ­sten tre mål pr. kamp i de 12 kam­pe med ham ved ro­ret, hvor Bo­log­na i øv­rigt har le­ve­ret frem­ra­gen­de re­sul­ta­ter, men dog her har for­sva­re­ren Da­ni­e­le Gastal­del­lo i ka­ran­tæ­ne. Her gæl­der det et Fro­si­no­ne- hold, der for­sva­rer for­fær­de­ligt og der­for er et af de mest må­l­ri­ge hold i ræk­ken. Vil de ha­ve en chan­ce for at bli­ve op­pe, skal de gå eft er at vin­de hér, og der­for bør der væ­re lagt i ov­nen til en må­l­rig aff ære.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.