Far får fem år for over­greb på to små døtre

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

I godt to et halvt år blev to små nord­jy­ske pi­ger ud­sat for en stri­be seksu­el­le over­greb af de­res egen far.

Det har et næv­nin­ge­ting i Ret­ten i Aal­borg ons­dag slå­et fast, og dom­men til den 40- åri­ge mand er fast­sat til fængsel i fem år.

Sam­ti­dig skal fa­de­ren be­ta­le godt­gø­rel­se på hen­holds­vis 80.000 og 100.000 kro­ner til of­re­ne.

Un­der sa­gen har han næg­tet sig skyl­dig, men ret­ten har lagt af­gø­ren­de vægt på, hvad bør­ne­ne har for­talt.

De var blot fi re og ot­te år, da de på­stå­e­de for­bry­del­ser be­gynd­te. Den ene pi­ge blev ud­sat for blandt an­det sam­le­je, me­ner næv­nin­ge­tin­get.

For­hol­de­ne stop­pe­de sid­ste for­år, da po­li­ti­et fi k en an­mel­del­se og ind­led­te eft er­forsk­nin­gen.

Den 40- åri­ge har væ­ret va­re­tægts­fængs­let, og det skal han fort­sat væ­re, har ret­ten be­stemt. Han har på ste­det an­ket til Ve­stre Lands­ret med krav om fri­fi ndel­se, op­ly­ser ret­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.