Nyt job le­digt i ’ Lang­bor­ti­stan’

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Di­ne kva­li­fi­ka­tio­ner

: Er­fa­ring fra Stor­bri­tan­ni­en blandt in­den­for

an­det me­di­ci­ne­ring vækst­hu­se, af kvæg,

be­hand­ling af kvæg, så skal du og

ha­ve ha­ve er­fa­ring bo på en med at

ø og ha­ve ly­sten til øsam­fun­det. at ind­gå i Det får du: Iføl­ge jo­bop­sla­get at­trak-tivfår du en pak­ke, be­stå­en­de

af fri bo­lig og trans­port, og løn­nen

for­hand­les ud fra kva­li­fi­ka­tio­ner

og er­fa­ring. Om øen: Blev først op­da­get

af den po­rtu­gi­si-ske op­da­gel­ses­rej­sen

de Tristão da Cunha i 1506. Tri­stan

da Cunha be­står a f ho­ve­d­ø­en af sam­me ube­bo­e­de navn samt Nigh­tin­ga­le Islands

og vild­t­re­ser­va­ter­ne

på øer­ne Inac­ces-sib­le

og Gough Islands.

Op­bak­ning og op­læ­ring

af de nu-væ­ren de bønder på øen

i me­di­ci­ne-rin g af øens kø­er og

får, samt brug af vækst­hu­se og ge­ne­rel

kvæ­gop­dræt over en pe­ri­o­de på

to år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.