Bri­tisk lord en­de­lig er­klæ­ret død ef­ter

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

LON­DON En bri­tisk dom­mer har ons­dag sat punk­tum for et af de helt sto­re mord­myste­ri­er i Stor­bri­tan­ni­en: Sa­gen om den for­s­vund­ne lord Lucan. Lord Lucan - med nav­net Ri­chard Jo­hn Bing­ham - er ble­vet er­klæ­ret død, me­re end fi­re år­ti­er ef­ter, at han for­svandt umid­del­bart ef­ter mor­det på bar­nepi­gen i hans fa­mi­lie.

Bing­ham- fa­mi­li­ens bar­nepi­ge blev til­ba­ge i 1974 på brutal vis ban­ket til dø­de. Og si­den da har der ik­ke væ­ret no­get spor af Bing­ham, der var sy­ven­de lord af Lucan.

Det er Ge­or­ge Bing­ham, lord Lucans søn, der har an­mo­det om, at hans far of­fi­ci­elt bli­ver er­klæ­ret død. Pro­ces- sen be­gynd­te al­le­re­de sid­ste år i ok­to­ber, og nu er der alt­så en­de­lig fun­det en af­gø­rel­se i det 42 år gam­le mord­myste­ri­um.

» Jeg er glad for dom­sto­lens af­gø­rel­se. Den har væ­ret rig­tig lang tid un­der­vejs, sag­de Ge­or­ge Bing­ham umid­del­bart ef­ter hø­rin­gen i sa­gen.

Af­gø­rel­sen be­ty­der, at den 48- åri­ge søn nu har ud­sigt til at bli­ve arv­ta­ger ef­ter sin Jeg er glad for dom­sto­lens af­gø­rel­se. Den har væ­ret rig­tig lang tid un­der­vejs

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.