Ind­dri­ver Ma­doff - gæld

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

AUK­TION si­ne voks­ne søn­ner, og ko­nen har for­ladt ham. Mark Ma­doff ( født 1964) tog i 2010 sit eget liv. Og fi re år se­ne­re dø­de An­drew ( født 1966) af lym­fe­kræft .

Søn­ner næg­te­de kend­skab

Beg­ge søn­ner svor til det sid­ste, at de in­tet kend­te til fa­de­rens for­bry­del­ser. Men da de beg­ge var in­vol­ve­ret i Ber­nie Ma­doff s le­ga­le for­ret­nin­ger, hav­de man­ge svært ved at fo­re­stil­le sig, at de var helt uskylds­re­ne.

Og det vir­ke­de li­ge­le­des mistæn­ke­ligt, at An­drew og Mark Ma­doff valg­te at mel­de de­res far til po­li­ti­et, net­op som py­ra­mi­den be­gynd­te at kol­lap­se.

Auk­tio­nen over de seks Ma­doff - gen­stan­de blev i går sty­ret fra Te­xas.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.