Der er in­gen høj­re­or

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

RØDT DRA­MA » Hvis DF kan kom­me med én ene­ste høj­re­o­ri­en­te­ret dra­ma­ti­ker, så er jeg åben, « si­ger DRs tid­li­ge­re dra­ma­chef Ingolf Ga­bold til BT. » Jo, hi­sto­ri­en om si­gø­j­ner­fa­mi­li­en med den si­gø­j­ner­pi­ge, der over­le­ver til sidst sam­men med In­ge i se­ri­en, er selv­føl­ge

lig en kom­men- tar til nu­ti­dens fl ygt­nin­gepo­li­tik, og hvor­dan vi be­hand­ler dem, der kom­mer ude­fra. «

» Det fast­hol­der jeg sta­dig. Men in­den­for den en­kel­te se­rie skal man ik­ke nød­ven­dig­vis væ­re afb alan­ce­ret. Man må kun­ne tå­le, at se en kunst­ners vi­sion som i ’ 1864’ i ot­te uger. Og så er den jo én ud af man­ge. jeg tror ik­ke, at de kan hæft e be­teg­nel­sen ven­stre­o­ri­en­te­ret på ’ Ni­ko­laj og Julie’, ’ Taxa’, ’ Rej­se­hol­det’, ’ Ør­nen’, ’ For­bry­del­sen’ el­ler ’ Bro­en’. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.