Ky­nisk og kal­ku­le­ret

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

FILM

’ Al­vin og de fræk­ke jor­de­gern’ Fa­mi­lie * *****

De tre små jor­de­gern ta­ger fra L. A. til Fl­o­ri­da for at for­hin­dre fri­e­ri­et. Usjov og lar­men­de Her­fra ind­le­des en usjov og lar­men­de ro­adm­ovie og un­der­vejs bli­ver der sun­get nog­le gruop­væk­ken­de san­ge.

Alt i alt - en ro­det, li­ge­gyl­dig og uo­ri­gi­nal hi­sto­rie. Nog­le børn vil må­ske le­ve­re et grin el­ler to, mens de­res voks­ne vil ærg­re sig over at ha­ve ka­stet pen­ge eft er en lam ani­ma­tions­fi lm, der mest af alt fø­les som ky­nisk kal­ku­le fra ud­spe­ku­le­re­de pro­du­cen­ter.

Det er helt okay at tje­ne pen­ge på bør­ne­fi lm, men am­bi­tio­ner­ne må ger­ne væ­re no­get hø­je­re. Me­get hø­je­re!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.