Let­tet og stolt

BT - - KEVIN MAGNUSSEN TILBAGE I FORMEL 1 - HAN FÅR SUC­CES

dan­ske grand prix- po­int som kø­rer for Stewart- Ford.

» Jeg har al­tid væ­ret me­get glad for, at Ke­vin og­så dyr­ke­de mo­tor­sport. Og jeg er stolt af, at han er så dyg­tig til det, som han er, « si­ger Jan Magnus­sen om søn­nen, der fi k de­but for McLa­ren- team’et i 2014, og som blev num­mer to al­le­re­de i før­ste løb.

Si­den gik det dog ik­ke helt så godt, og i he­le sid­ste sæ­son måt­te Ke­vin Magnus­sen sid­de uden for, mens de to tid­li­ge­re ver­dens­me­stre, Fer­nan­do Alonso og Jen­son But­ton, kæm­pe­de mod mod­stan­de­re og Hon­da­mo­to­rer for at få skra­bet nog­le få po­int sam­men til McLa­ren- hol­det. Skal væ­re ver­dens­me­ster Men nu er Ke­vin Magnus­sen så til­ba­ge i fel­tet blandt ver­dens hur­tig­ste bi­ler, eft er at Re­nault i går præ­sen­te­re­de ham og bri­ten Jo­ly­on Pal­mer som de­res kø­re­re i For­mel 1- se­ri­en i 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.