DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ke­vin Magnus­sen har få­et ét af de to sæ­der i Re­naults For­mel 1- ra­cer og gør der­med co­me­ba­ck til mo­tor­spor­tens fi ne­ste klas­se ved Au­stra­li­ens Grand Prix i Mel­bour­ne til marts.

Den dan­ske ra­cer­kø­rer over­ra­ske­de alt og al­le i sin de­but­sæ­son i 2014 i McLa­ren- ra­ce­ren med en en­kelt pla­ce­ring på præ­miepo­di­et, og det sto­re spørgs­mål er nu, om Ke­vin Magnus­sen kan gen­ta­ge be­drift er­ne i den kom­men­de sæ­son.

Spør­ger man book­ma­ker­ne, får man ik­ke no­get en­ty digt svar. Dan­ske Spil har gan­ske stor fi dus til Magnus­sen med odds 1,85 på en po­di­e­pla­ce­ring, mens Bets­a­fe ik­ke tror på dansk suc­ces og smi­der he­le 4,50 på bor­det for ba­re en en­kelt top tre- pla­ce­ring.

Der er dog enig­hed om, at han ik­ke bli­ver ver­dens­me­ster. Her gi­ver Dan­ske Spil odds 500 på, at det sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.