1,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er lagt op til en tem­poog chan­ce­fat­tig se­mi­fi na­le ved Afri­can Na­tions Cham­pions­hip. Det er en slags liga­lands­hold, der stil­ler op for de for­skel­li­ge na­tio­ner, hvor­for in­gen af de sto­re stjer­ner er med hver­ken for Ma­li el­ler El­fen­ben­sky­sten. Kam­pen spil­les i 31 gra­der i Rwan­da, hvil­ket ik­ke li­ge­frem bor­ger for højt tem­po, og i for­vej­en har in­gen af de to hold im­po­ne­ret vold­somt off en­sivt. Nor­malt i dis­se mester­ska­ber er se­mi­fi na­ler­ne bå­de nervø­se og må­l­fat­ti­ge, og der­for er det gan­ske svært at se den­ne kamp ud­vik­le sig til en må­l­fest.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.