2,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lidt over­ra­sken­de har Cel­ta valgt at sat­se ben­hårdt på po­kalsuc­ces, og kom så­le­des i stær­ke­ste op­stil­ling, da man slog At­le­ti­co Madrid ud i sid­ste run­de. Her gæl­der det et an­det formstærkt hold i form af Se­vil­la, som godt nok har væ­ret frem­ra­gen­de på eget græs i den­ne sæ­son, men som ik­ke pri­o­ri­te­rer po­ka­len nær så højt og der­for spil­ler med en del re­ser­ver i po­ka­len. De har væ­ret hel­di­ge med lod­træk­nin­gen så langt og mød­te så­le­des Mirandés i sid­ste run­de, og selv om man skal ha­ve respekt for hol­dets hjem­mesty rke, prø­ves her X2.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.