Tys­kland: LØK­KES G

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

FLYGT­NIN­GE-KRI­SE ’Vi skal hja­el­pe i na­er­om­rå­der­ne’. Sa­et­nin­gen bli­ver gen­ta­get igen og igen af re­ge­rin­gen, men når det kom­mer til hand­ling, så sid­der pen­ge­ne til­sy­ne­la­den­de fast i re­ge­rin­gens lom­mer. Så­le­des og­så i går, da re­ge­rin­gen og Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) gav et løf­te om at gi­ve 688 mil­li­o­ner kro­ner til at hja­el­pe de sy­ri­ske flygt­nin­ge, som le­ver un­der kum­mer­li­ge for­hold i flygt­nin­ge­lej­re­ne i blandt an­det Jor­dan og Tyr­ki­et.

Pen­ge­ne blev lo­vet i for­bin­del­se med en do­nor­kon­fe­ren­ce i Lon­don, hvor FN for­søg­te at sam­le 61 mil­li­ar­der kro­ner ind.

Men det er kun de 400 mil­li­o­ner kro­ner, der er ‘nye pen­ge’. De 288 mil­li­o­ner kro­ner blev al­le­re­de lo­vet af re­ge­rin­gen i sep­tem­ber må­ned.

Sam­ti­dig meld­te Nor­ges re­ge­ring ud, at den vil­le do­ne­re ca. ti mil­li­ar­der nor­ske kro­ner over fi­re år, sva­ren­de til na­e­sten ot­te mil­li­ar­der kro­ner, el­ler to mil­li­ar­der kro­ner om året. Alt­så do­ne­rer nord­ma­en­de­ne tre gan­ge så man­ge pen­ge som Dan­mark na­e­ste år.

Og der­for kun­ne det dan­ske bi-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.