Nej, vi har slag­tet ud­vik­lings­bi­stan­den

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

MARTIN LI­DE­GAARD

po­si­tivt, at vi gi­ver 400 mil­li­o­ner ek­stra, end vi ple­jer. Men man kan ik­ke spi­se sig­na­ler, og man kan hel­ler ik­ke drik­ke go­de hen­sig­ter. De her men­ne­sker de sul­ter, tør­ster og har brug for hja­elp. Og så kan Ven­stre pak­ke al­le de­res dår­li­ge und­skyld­nin­ger va­ek. De har pri­o­ri­te­ret at ska­e­re ben­hårdt i ud­vik­lings­bi­stan­den, og det er tor­ske­dumt bå­de set fra et men­ne­ske­ligt og et po­li­tisk syns­punkt.

DET ER SELV­FØL­GE­LIG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.