Ci­ta­tet

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Ted Cruz Fo­re­stil jer, at vi våg­ner op en mor­gen og op­da­ger, at pra­esi­dent Do­nald har atom­bom­bet Dan­mark. Han har ik­ke tem­pe­ra­men­tet til at sør­ge for na­tio­nens sik­ker­hed.

Kan­di­dat til at bli­ve Re­pu­bli­ka­ner­nes pra­esi­dent­kan­di­dat i USA. Om ri­va­len Do­nald Trump.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.