Kul­tur ’Jeg blev sendt til

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

dis­se år. Men den sort/hvi­de op­fat­tel­se af det go­de mod det on­de fø­rer in­gen ste­der hen, me­ner den krist­ne Ko­fod.

»Når jeg mø­der no­gen fra en an­den tro, er det det en­kel­te in­di­vid, og dets in­ten­tio­ner, jeg ser, og ik­ke dets re­li­gion. Jeg har mødt vir­ke­lig me­get ven­lig­hed, ka­er­lig­hed og to­le­ran­ce blandt mus­li­mer, jø­der, ka­to­lik­ker el­ler tra­di­tio­nel­le krist­ne. Det er rig­tigt, at der er en po­la­ri­se­ring i ver­den. Det er rig­tigt, at der er mør­ke kra­ef­ter på spil, grå­to­ner­ne står lidt kla­re­re end el­lers. Man lø­ser ik­ke pro­ble­mer­ne med at skil­le ver­den, man er nødt til at blan­de van­de­ne.« Jeg var ta­et på at bli­ve spar­ket ud af sku­e­spil­ler­sko­len, som vist fryg­te­de, at jeg var ble­vet fan­get af en sekt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.