For­ske­re slår zi­kaa­larm: Af­lys OL

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Den fryg­te­de zi­ka-virus har nu og­så slå­et rød­der i spor­tens ver­den. To for­ske­re fra New York Uni­ver­si­ty skri­ver nu i en klum­me i det kend­te ame­ri­kan­ske ma­ga­sin For­bes, at de olym­pi­ske le­ge i Rio de Ja­neiro til som­mer bør af­ly­ses.

De to for­ske­re Art­hur L. Ca­plan og Lee H. Igel kal­der det i en klum­me for uansvar­ligt at af­hol­de OL på et sted fyldt med den fryg­te­de virus, som ba­e­res af myg.

»At af­hol­de olym­pi­ske le­ge i et land, som er in­fi­ce­ret med et virus, som WHO (Ver­dens­sund­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen, red.) al­le­re­de nu har kaldt en glo­bal trus­sel, er slet og ret uansvar­ligt,« skri­ver de to for­ske­re.

De to for­ske­re be­der i klummen den in­ter­na­tio­na­le olym­pi­ske ko­mi­te (IOC) om at at ind­se si­tu­a­tio­nens al­vor.

»Selv­føl­ge­lig vil idra­ets­u­dø­ver­ne af sted, men det bør IOC ik­ke gi­ve dem lov til.«

IOC ta­ger si­tu­a­tio­nen med ro og reg­ner med, at le­ge­ne kom­mer til at for­lø­be helt som plan­lagt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.