BT AN­BE­FA­LER – DET SKAL DU SE

BT - - TV-GUIDE -

TV2 tirs­dag 20.00 ’Kurs imod fjer­ne ky­ster’ TV2 Fri tirs­dag 21.00 ’Nord­ka­pe­ren i Gra­e­ken­land’ LOT­TE SCHARFF Jour­na­list

’Erik og bør­ne­ne fra spa­edstu­en’

Do­ku­men­tar Da jeg la­e­ste Erik Val­eurs bog, ’Det sy­ven­de barn’, var jeg fuld­sta­en­dig op­slugt. Isa­er hi­sto­ri­en om, hvor­dan spa­ed­bør­ne­ne blev lagt ale­ne i den mør­ke Ele­fants­tue på bør­ne­hjem­met i Skod­s­borg, og uan­set hvor me­get de gra­ed, kom der in­gen voks­ne og trø­ste­de dem. Nu vi­ser det sig, at for­fat­te­ren har va­e­ret et af de for­lad­te børn i mør­ket. Jeg kan na­e­sten ik­ke ven­te med at se, om det lyk­kes Erik Val­eur at fin­de de seks an­dre børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.