He­le fa­mi­li­en rej­ser

BT - - TV-GUIDE -

NYE SE­RI­ER Beg­ge se­ri­er: ’Nord­ka­pe­ren i Gra­e­ken­land’ og ’Imod fjer­ne ky­ster’, har pre­mi­e­re tirs­dag. Og om sin se­rie, der vi­ses i syv af­snit, si­ger Tro­els Klø­ve­dal:

»Det, jeg hå­ber, at kun­ne gi­ve dan­sker­ne med min nye se­rie, er for­stå­el­sen af, at Gra­e­ken­land ik­ke ba­re er et bil­ligt di­sco­unt­land med en dår­lig øko­no­mi, men at vi stort set har det he­le der­fra. Ar­ven fra an­tik­ken er ik­ke ba­re gam­melt ol­da­evl, men me­re nød­ven­dig end no­gen­sin­de før.«

Mik­kel Beha Eri­ch­sen, der som dreng selv sej­le­de med Tro­els på Nor­ka­pe­ren, gen­for­e­nes Sej­lerg­la­e­den er det mind­ste. Det, jeg har gi­vet Mik­kel, og som Mik­kel har gi­vet mi­ne bør­ne­børn, er be­vidst­he­den om, at man er el­sket. At man fø­ler sig vel­kom­men i ver­den i ’Kurs imod fjer­ne ky­ster’ med si­ne dren­ge i Fransk Po­ly­nesi­en. Eri­ch­sen­fa­mi­li­ens skib hed­der Ha­va­na. Og li­ge­som man­ge an­dre dan­ske­re skal Tro­els Klø­ve­dal se med.

Men selv om sej­ler­li­vet er gå­et i arv fra ge­ne­ra­tion til ge­ne­ra­tion, så er det ik­ke dét, som Tro­els er mest stolt over at ha­ve gi­vet vi­de­re til fa­mi­li­en:

»Sej­lerg­la­e­den er det mind­ste. Det, jeg har gi­vet Mik­kel, og som Mik­kel har gi­vet mi­ne bør­ne­børn, er be­vidst­he­den om, at man er el­sket. At man fø­ler sig vel­kom­men i ver­den. Der­ef­ter; at der skal fi­lo­so­fe­res!«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.