Så spid­ser det til

BT - - TV-GUIDE -

I sy­ven­de af­snit af DR1s dra­ma­se­rie ’Bed­rag’ bra­en­der det helt sam­men hjem­me hos Ni­cky og hans ka­e­re­ste Li­na. Sam­ti­dig ind­vi­er Jens Kri­sti­an Mads og Alf i Ener­gre­ens ulov­li­ge kon­struk­tio­ner. Clau­dia stik­ker af fra che­fen San­ders sto­re fest­dag. Hun er ry­stet og kan ik­ke glem­me, at hen­des lil­le søn Ber­tram har ud­pe­get San­ders grå­ska­eg­ge­de ’ven’ som man­den, der kør­te Mia ned. Eriks skud­sår skal til­ses af en la­e­ge, men Ni­cky og Bim­se tør ik­ke kø­re ham på ho­spi­ta­let. Og po­li­ti­hel­ten Mads vil ger­ne kø­be en lej­lig­hed for at flyt­te fra Kri­sti­na.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.