Til for­del for fat­ti­ge

BT - - TV-GUIDE -

Dan­marks Ind­sam­lin­gen be­gynd­te 1. ja­nu­ar. Og kul­mi­na­tio­nen fin­der sted lør­dag, hvor DR1 sen­der et stort show di­rek­te fra Ti­vo­lis Kon­cert­sal. Si­den ind­sam­lin­gen blev af­holdt før­ste gang i 2007, har dan­sker­ne bi­dra­get med me­re end 770 mil­li­o­ner kro­ner. Me­re end syv mil­li­o­ner men­ne­sker er ble­vet hjul­pet til en bed­re til­va­e­rel­se. Og på lør­dag vil blandt an­det Bo­dil Jør­gen­sen, Finn Nør­by­gaard og Papri­ka Ste­en va­e­re med til at slå al­le ind­sam­lings­re­kor­der. Mu­sik­ken le­ve­res bl.a. af Ci­ty­bois, Mads Lan­ger og Chri­stop­her.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.