Hånd­bold

BT - - TV-GUIDE -

Ma­en­de­ne er nå­et frem til se­mi­fi­na­ler­ne i po­kal­tur­ne­rin­gen. Den før­ste se­mi­fi­na­le er et rent jysk op­gør, hvor Team Tvis Holste­bro mø­der HC Midtjyl­land. Den an­den se­mi­fi­na­le er en jysk-fynsk du­el mel­lem År­hus og GOG. Beg­ge kam­pe teg­ner ta­et­te, selv­om Team Tvis og GOG er sva­ge fa­vo­rit­ter til at sik­re sig en fi­na­le­plads søn­dag. TV 2 : 14.05

Tom­my ven­der hjem til sin fø­de­by for at bli­ve tra­e­net af sin far til en tur­ne­ring i den hårdt­slå­en­de sports­gren MMA – no­get der brin­ger ham på kol­li­sions­kurs med sin bror Bren­dan, som han ik­ke me­re ta­ler med. Bren­dan er og­så tid­li­ge­re MMA-figh­ter, og pga dår­lig øko­no­mi er han tvun­get til at mel­de sig til sam­me tur­ne­ring. De to brød­re kom­mer langt i tur­ne­rin­gen – og en kon­fron­ta­tion sy­nes uund­gå­e­lig. TV 2 Zulu: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.